Putsning och putsrenovering

En fasad är en viktig investering för framtiden eftersom ett väl utfört fasadarbete skyddar huset under lång tid. Putsens uppgift som fasadmaterial är inte bara att skydda husets fasad utan även ge huset och ytterväggen ett vackert utseende. Genom en grundläggande och kvalitativ fasadputs kan fastighetens skick hållas längre, samtidigt som byggnaden fräschas upp. Allt i Murning har många års kunskap och erfarenhet för flera olika fasadsystem och materiallösningar. Det finns en rad olika typer av putsmaterial med olika utseende och karaktär.

Våra samarbetspartners och medarbetare har alla lång erfarenhet inom fasadputs och lämnar varje projekt i utmärkt skick. Alla våra anställda genomgår kontinuerligt utbildning, gällande både nya metoder och nya materialval, något som är viktigt för ett hållbart fasadarbete av hög kvalitet som håller i längden.

Långsiktig renovering med smarta samordningsfördelar

På äldre fasader där det krävs större åtgärder vid renovering, lönar det sig ofta att förbättra hela klimatskalet, det vill säga både fasad, fönster och tak. Fasadrenoveringar och fönsterbyten görs ofta samtidigt eftersom det ger bra samordningsfördelar. Förutom att fastighetsägaren kan utnyttja byggställningen till flera åtgärder, blir det lättare att komma åt och göra de ingrepp som fönsterbyten kräver.

Alternativet vid en fasadrenovering är att enbart punktvis renovera fasaden eller riva den gamla och bygga upp en ny. Kostnaden för att tilläggsisolering mot att ta ner en fasad och göra om den, är nästan densamma.

Tilläggsisolering av fasaden

Att renovera energismart genom att tilläggsisolera fasaden, höjer inte bara värdet på fastigheten utan skapar även bättre boendemiljö. Hur lång tid det tar innan en fasadrenovering lönar sig beror inte bara olika energiåtgärder, utan påverkas också av möjligheten att höja hyror, fastighetspriser, eventuell evakuering, priset på fjärrvärme och sist men inte minst nya byggregler.

Fördelar med tilläggsisolering

  • Ökar värdet på fastigheten
  • Lägre energikostnad
  • Minskad miljöpåverkan
  • Tystare hus
  • Mindre fukt i fasaden
  • Bättre boendemiljö utan kalldrag och med högre luftflöde

 

Fasad

För en trygghet i hela affären

Som ett bolag inom Fasadgruppen kan vi erbjuda expertkunskap för hela fastighetens yttre skal. Vi arbetar hållbart, lokalt och med stor hantverkskunnighet. Vårt mål är att förse er med världens främsta exteriörer.

Läs mer om oss

Jobba hos oss

Hos oss arbetar många människor i olika åldrar, med varierande ursprung, olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige.

Gå till våra karriärsida
Jobba Hos Oss Fasadgruppen