Montering av kaminer och eldstäder

Vi utför montering och installation av kaminer och eldstäder. Har man en tidigare eldstad i bostaden så utför vi även kaminbyte. 

Nya kaminer och eldstäder är effektiva värmekällor. En modern kamin kan minska vedförbrukningen med 50 procent jämfört med äldre kaminer. Därav kan det vara fördelaktigt att byta ut sin eldstad mot en ny effektiv och energimärkt. Det sparar både på miljön och plånboken.