Fasadputs

Vi har utfört fasadputsning sedan 70-talet så vi har stor erfarenhet av att utföra detta och kan hjälpa dig från idéstadiet till färdig fasad. Allt från vilken struktur du önskar till vilken kulör du har tänkt applicera.

LÄS MER

Fasadrenovering

Alla byggnader är unika och så är även deras ålder. Vissa är gamla och kulturmärkta andra är nyproduktioner. Något gemensamt för alla byggnader är att man regelbundet behöver se över fasaden.

LÄS MER

Murningsarbeten

Vi utför alla typer av murningsarbeten, alltifrån mindre murningsprojekt till större mer omfattande.

LÄS MER

Skorstensrenovering

Gamla skorstenar blir med tiden slitna och otäta. Detta medför ofta problem i form utav spridning av matos, rök och förhöjd brandrisk via läckande kanaler.

LÄS MER