Miljö och kvalitet i fokus
För oss är kvaliteten och miljön helt avgörande. Det är därför vi arbetar utifrån vissa regler och rutiner för att tillse att just kvaliteten är god och miljön trygg.

För att kunna arbeta hållbart och bidra till en hållbar utveckling när det gäller miljö och kvalitet, så arbetar vi utifrån vissa regler och rutiner för att tillse att just kvaliteten är god och miljön trygg.

Företagets sätt att leda kvalitets- och miljöarbetet är anpassat, externt granskat och certifierat enligt ISO-standarderna ISO 9001 (Kvalitet) och 14001 (Miljö). Granskning sköts av certifieringsorgan ackrediterat av Swedac.

Allt i murning erhöll under våren 2020 certifikat för ISO 9001 och 14001.
För mer information, kontakta Fasadgruppens Kvalitets- och Miljösamordnare.


Mattias Widmark
Kvalitets- och Miljösamordnare (KMS)

mattias.widmark@fasadgruppen.se
+46 (0)70-538 06 38

Jobba hos oss

Hos oss arbetar många människor i olika åldrar, med varierande ursprung, olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige.

Gå till vår karriärsida