Anders Svensson

VD

Anders Svensson är VD för Allt i Murning i Karlshamn AB. Han har arbetat på företaget sedan 1992. Anders ansvarar för projekten gällande fasadrenoveringar. 

THOMAS KRISTLAND

Projektledare

Thomas började arbeta på Allt i Murning 2008. Han började arbeta som montör. Numera ansvarar Thomas för projekten som gäller eldstäder och skorstensrenoveringar.