Fasadrenovering

Fasaden är husets ansikte utåt. Du kan göra ett gott intryck på besökare genom att underhålla fasaden. Men framför allt så är den som ett skyddande skal för huset. Oavsett vilken typ av fastighet det rör sig om, så behöver fasaden vara hel för att inte fukt ska tränga in i byggnaden. Det vackra intrycket förstörs också snabbt av en trasig fasad.

Långsiktig renovering med smarta samordningsfördelar

På äldre fasader där det krävs större åtgärder vid renovering, lönar det sig ofta att förbättra hela klimatskalet, det vill säga både fasad, fönster och tak. Fasadrenoveringar och fönsterbyten görs ofta samtidigt eftersom det ger bra samordningsfördelar. Förutom att fastighetsägaren kan utnyttja byggställningen till flera åtgärder, blir det lättare att komma åt och göra de ingrepp som fönsterbyten kräver.

När man kartlägger vilka renoveringar som ska göras i en byggnad är det viktigt att komma ihåg att det också kostar pengar att inte göra energieffektiviseringar. Både i form av högre energibehov under många år framåt, men även ur ett längre hållbarhetsperspektiv. Alternativet vid en fasadrenovering är att enbart punktvis renovera fasaden eller riva den gamla och bygga upp en ny. Kostnaden för att tilläggsisolering mot att ta ner en fasad och göra om den, är nästan densamma.

Tilläggsisolering av fasaden

Att renovera energismart genom att tilläggsisolera fasaden, höjer inte bara värdet på fastigheten utan skapar även bättre boendemiljö. Hur lång tid det tar innan en fasadrenovering lönar sig beror inte bara olika energiåtgärder, utan påverkas också av möjligheten att höja hyror, fastighetspriser, eventuell evakuering, priset på fjärrvärme och sist men inte minst nya byggregler.

Fördelar med tilläggsisolering

  • Ökar värdet på fastigheten
  • Lägre energikostnad
  • Minskad miljöpåverkan
  • Tystare hus
  • Mindre fukt i fasaden
  • Bättre boendemiljö utan kalldrag och med högre luftflöde