Putsning

En fasad är en viktig investering för framtiden eftersom ett väl utfört fasadarbete skyddar huset under lång tid. Putsens uppgift som fasadmaterial är inte bara att skydda husets fasad utan även ge huset och ytterväggen ett vackert utseende. Genom en grundläggande och kvalitativ fasadputs kan fastighetens skick hållas längre, samtidigt som byggnaden fräschas upp. Allt i murning har många års kunskap och erfarenhet för flera olika fasadsystem och materiallösningar. Det finns en rad olika typer av putsmaterial med olika utseende och karaktär.

Våra samarbetspartners och medarbetare har alla lång erfarenhet inom fasadputs och lämnar varje projekt i utmärkt skick. Alla våra anställda genomgår kontinuerligt utbildning, gällande både nya metoder och nya materialval, något som är viktigt för ett hållbart fasadarbete av hög kvalitet som håller i längden.