0454 - 888 20    

Skorstensrenovering

En skorsten som läcker är en dödsfälla för dig och din familj. Problem kommer ofta sakta smygande och kan till slut leda till sprickor som släpper igenom farliga brandgaser ut i huset. Därför är det bra att reparera en skorsten tidigt. Vänta inte till sotaren inte godkänner.

Skorstensrenovering – behöver du hjälp?

Om du har fått föreläggande om att reparera skorstenen så är du välkommen att kontakta oss så bokar vi en tid för att titta på din skorsten. Då kan vi också bedöma omfattningen av skorstensrenoveringen och du kan få en klarare prisbild.

Skorstensrenovering – kondensproblem?

När uteluft tränger ner i en skorsten så kondenserar luften på insidan tillsammans med vätskan från bränslet. Detta medför att syror reagerar med insidan av skorstenen och därmed finns risk att skorstenen börjar vittra sönder inifrån. Detta kan åtgärdas genom att installera exempelvis ett insatsrör. Vill du veta mer om skorstensrenovering? Kontakta oss så hjälper vi dig på bästa sätt.