0454 - 888 20    

Fasadrenovering

Alla byggnader är unika och detsamma gäller för deras ålder. Vissa är gamla och kulturmärkta medan andra är nyproduktioner. Men oavsett vilken typ av fastighet det är rör sig om behöver fasaden vara hel för att inte fukt ska tränga in i byggnaden. Det vackra intrycket förstörs också snabbt av en trasig fasad.

Fasadrenovering

Alla byggnader är unika och så är även deras ålder. Vissa är gamla och kulturmärkta andra är nyproduktioner. Fast oavsett vilken typ av fastighet det rör sig om så behöver fasaden vara hel för att inte fukt ska tränga in i byggnaden. Det vackra intrycket förstörs också snabbt av en trasig fasad.

Fasadrenovering – olika åtgärder

En fasadrenovering kan innefatta allt från rengöring till renovering. Ibland räcker det att laga skadad puts och måla över med rätt fasadfärg. Är fasaden däremot riktigt skadad så behöver man ibland knacka ner allt puts till stommen och därefter lägga på ett nytt lager.

Fasadrenovering – boka möte

Om du vill ha ett expertutlåtande så rekommenderar vi dig att boka ett möte. Då kan vi enklare skapa oss en bild av vad som behöver åtgärdas och du har även möjlighet att ställa frågor kring nya idéer och önskemål i samband med fasadrenoveringen. Vidare så kan vi också då enklare lämna ett prisförslag på vad åtgärderna kommer att kosta.