0454 - 888 20    

Skorstenar

En eldstad är alltid i behov av en väl fungerande skorsten. Alla brandgaser behöver transporteras bort på ett säkert sätt och du behöver kunna lita på att konstruktionen fungerar. Vi kan hjälpa dig med installation med allt från skorstenshuv till takgenomföring och anslutning till kaminen.

Skorstenar - enkel installation

Oavsett om du behöver göra en nyinstallation eller montera i ett befintligt schakt så har vi skorstensbyggare som kan vi hjälpa dig. Om du ska installera en ny kamin så finns det färdiga lösningar där man bygger ihop en skorsten med hjälp av moduler. Dessa moduler klarar eldstäder med en effekt upp till 120kW och 450 grader Celsius i röktemperatur.

Vi bygger skorstenen efter dina önskemål

Genom att installera modulskorstenar som kan byggas ihop sektionsvis så sparas både tid och pengar vid installationen. En stålskorsten gör det enkelt att elda då den snabbt blir varm och skapar drag. Skorstenen får monteras både på övervåning och vindsutrymme och du behöver inte bygga in den i ett schakt. Du kan enkelt låta skorsten mynna ut vid närmaste nock.

 

MODULEX PREMIUM

 

Tegelskorstenar    

Insatsrör till renovering av skorstenar